Banner 1
reflexní
Banner 2
2K silnostěnný
Baner 3
01/ 05
Pictogram

Company Manager Ethics Code

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI 

PF Plasty CZ s.r.o.

Tento etický kodex představuje závazek společnosti PF Plasty CZ s.r.o., podnikat poctivě a naplňovat vize a cíle společnosti. Tím, že pro společnost PF Plasty CZ s.r.o. pracujeme, souhlasíme, že budeme tento závazek dodržovat a nebudeme tolerovat jeho porušování.

Cílem tohoto Etického kodexu je upevnit povědomí všech zaměstnanců o zásadách, na kterých je společnost vybudována. Vědomí odpovědnosti každého jednotlivce za jeho jednání je nezbytnou součástí naší firemní kultury. Slušné a respektující jednání vůči kolegům a obchodním partnerům považují zaměstnanci společnosti PF Plasty CZ s.r.o. za samozřejmost.

„Jsme tým aktivních, slušných a poctivých lidí, které vystihují tyto hodnoty“:

Týmová spolupráce * Kvalita * Rozvoj * Odpovědnost * Respekt * Otevřenost

 

Týmová spolupráce – jsme součástí jednoho týmu. Věříme, že jako tým jsme vzájemnou inspirací a spoluprací schopni dosahovat společných cílů. Společnost PF Plasty CZ s.r.o. podporuje efektivní komunikaci mezi jednotlivými útvary.

Kvalita - s vášnivou snahou pracujeme na neustálém zlepšování kvality a klademe zvláštní pozornost na bezpečnost a zdraví všech. Neustále pracujeme na zlepšování našich procesů. Vždy myslíme pozitivně, děláme svou práci rádi, odborně a profesionálně, pravidelně se vzděláváme a tím zlepšujeme.

Rozvoj – zavazujeme se zajišťovat a neustále zlepšovat úroveň pracovního prostředí a odbornou způsobilost zaměstnanců společnosti, tím zvyšujeme kvalitu našich výrobků a přitažlivost dobrého jména společnosti. Zavazujeme se systematicky uplatňovat a rozvíjet zákaznický přístup společnosti a získávat důvěru nových zákazníků.

Odpovědnost – dbáme na společenskou odpovědnost, na zodpovědný a věrohodný přístup ke klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Přistupujeme zodpovědně k životnímu prostředí a pečujeme o zaměstnance, jejich zdraví a bezpečnost tím, že dodržujeme zásady bezpečnosti práce. Vnímáme i svou odpovědnost za jednání našich zaměstnanců. Zavazujeme se plnit na vysoké úrovni požadavky a očekávání zákazníků společnosti pro zajištění jejich spokojenosti.

Respekt – dbáme na dodržování lidských práv a svobod. Společnost a její zaměstnanci, respektují důstojnost, soukromí a práva všech jednotlivců bez ohledu na národnost, vyznání či víru, pohlaví, věk, sexuální orientaci, rodinný stav či jakýkoliv jiný rys. Podporujeme rovné zaměstnanecké příležitosti, netolerujeme zastrašování, diskriminaci, šikanu či nechtěné sexuální návrhy. Jsme loajální vůči firmě, zákazníkům, dodavatelům i sobě navzájem, respektujeme se navzájem a vážíme si dobré práce všech.

Otevřenost - jednáme s poctivostí, úctou a otevřeností, s ohledem na všechny, kteří přicházejí do přímého kontaktu s firmou, ať už to jsou dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci nebo veřejné instituce. Udržujeme otevřený dialog, poskytujeme informace a nasloucháme názorům druhých stran tak, abychom zlepšili naše produkty.

„Všichni jsme zodpovědní za šíření povědomí o etickém kodexu a za zajištění jeho dodržování.“

Files for download

© ARSYLINE 2024
Notice
Close
<
The product has been successfully added to the cart

In the cart, you have products in the total value 0.00 € with VAT

Continue Shopping Show cart